ثبت نام در کارگاه ها و نشست ها

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاهها و نشست ها با شماره تلفن ۳۳۳۷۲۰۲۰-۰۳۱ داخلی ۲۱۵ تماس حاصل نموده و یا عضوکانال اطلاع رسانی ما در سروش و ایتا شوید.

کانال کارگاهها و نشست ها

کانال کارگاهها و نشست ها

کانال کارگاهها و نشست ها

کانال کارگاهها و نشست ها