ثبت نام دانشجوی کارشناسی بدون آزمون

جهت پیش ثبت نام از طریق فرم ثبت نام اقدام نمایید تا هنگام باز شدن سایت سنجش با شما تماس گرفته شود