💠 توزیع افطاری مومنانه میان نیازمندان به همت برادران بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان با همکاری قرارگاه شهید خرازی بسیج دانشجویی

#کمک_مومنانه
#بسیج_دانشجویی

🔰🇮🇷بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)

🆔 @esf_icqt