در مورخ 23 خرداد ماه طی جلسه معارفه ای با حضور اساتید و کارمندان دانشگاه طبق مصوبه هیأت امناء جناب آقای دکتر حاج کاظمیان تا قطعی شدن حکم ریاست توسط وزارت علوم به  عنوان سرپرست دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)  معرفی و حکم ایشان ابلاغ گردید و از زحمات یک ساله جناب آقای دکتر ذوفقاری که ریاست دانشگاه را بر عهده داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد

برای ایشان موفقیت در نیل به اهداف مقدس دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)را از خداوند متعال خواستاریم ضمناً انتصاب شایسته ایشان به عنوان ریاست محترم دانشگاه را تبریک می گوییم

روابط عمومی دانشگاه معارف