تسلیت سالگرد ارتحال پیشوای مسلمانان، رهبر و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی

امام خمینی حقیقت همیشه زنده

امروز سالگرد ارتحال پیشوای مسلمانان، رهبر و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و مرجع عظیم الشان جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی امام خمینی است.
او که به بیان علامه امینی مجدد و احیا کننده مذهب تشیع و به بیان بزرگان ادیان مختلف احیاگر روح عدالت خواهی و ظلم و ستیزی بود. بسیار شایسته است دانشجویان عزیز در شخصیت تابناک این مرد الهی مطالعه نموده و سیره و سنت او در زندگی پیاده کنند.
شخصیتی جامع اهل سیاست، اهل معنویت و عرفان و دارای سلوک اجتماعی و مردم داری و علم و دانایی و ذوق سرشار.
امام به بیان رهبر معظم آ”ن حقیقت همیشه زنده ای” که با یک سخنرانی در ۱۵ خرداد ۴۲ طومار ستم شاهی را در هم پیچید و هزاران مشاق و حامی قرآن و ولایت با ایستادگی از قیامش حمایت کردند و جانفشانی نمودند.
امام خمینی شروع و اوج قیامش در نیمه خرداد بود و ارتحالش در نیمه خرداد. گویی سروش غیبی ندای ارجعی را در نیمه خرداد به جان او نیوشانده بود که خود اینگونه سرود:
سال ها می گذرد حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
دانشگاه معارف قرآن و عترت در ارتحال این پیشوای بزرگ یادش را گرامی داشته و در آیین بزرگداشت آن مرجع بزرگ شرکت خواهد نمود.