تسلیت رحلت فقیه و حکیم مجاهد و متفکر عالیمقام ایت الله مصباح یزدی

انا لله و انا الیه راجعون
رحلت فقیه و حکیم مجاهد و متفکر عالیمقام ایت الله مصباح یزدی را که استوانه دانش و فرزانگی بودند به همه شیفتگان معارف اسلامی تسلیت میگوییم.
فیلسوف و دانشمند صاحب سبک و فرزانه ای که علاوه بر پختگی در حیطه های حکمی و فلسفی یگانه و صاحب کرسی درس و فحص بودند….  

درسلوک در طریق معرفت توحیدی و مجاهدت انقلابی پیشگام و صاحب بصیرت و دارای دیدگاه نافذ در دشمن شناسی بودند‌.
خدایش رحمت کند و در جوار قرب خویش جای دهد.


روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع) اصفهان