انا لله و انا الیه راجعون

امروز فرزانه ای به دامن دریای حضرت ارحم الراحمین پیوست.
عالمِ واعظِ درس آموز آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا که سال ها با بیان جذاب و لحن شیرین،
جوانان بسیاری را به هدایت قرآنی و انوار عرفانی به پای خطابه های بی بدیل خویش کشاند و بر سفره “قرآن و عرفان و برهان” کشاند و نشاند.
خدایش به برکات اولیایش
این عارف وارسته را به زینت رحمت خویش بیاراید.
فقدان این مروارید دریای معنا را به استادان فرهیخته و دانشجویان عزیز تسلیت می گوییم.
خدایا بر آن تربت نامدار
به فضلت که باران رحمت ببار


روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت