🌸قلم اینجا رسید و سر بشکست…🌸

✨کمتر واژگانی می توان یافت به زیبایی و زیبندگی و زیور و ظرافت واژگانی که در پیام امام در تشکیل بسیج به کار رفته است. “شجره طیبه؛ درخت تناور و پر ثمر؛ مدرسه؛
عشق؛ مکتب عاشقان و شهیدان ….. ”
هفته بسیج، و روز بسیج دانشجویی را به دانشجویان عزیز و افسران جنگ نرم، صمیمانه تبریک می گوییم. یقینا در این برهه حساس کنونی مسئولیت همه بسیجیان بویژه دانشجویان دانشگاه که به نام قرآن و عترت مزین است در سامان بخشی به افکار و آلام و همکاری با نظامت سلامت مهم است و البته پیروی از منویات فرمانده کل قوا در بصیرت داشتن و بصیرت دهی به جامعه در دیده بانی از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی مخصوصا در انتخاب درست. ضمن آنکه
از دانشجویان علاقه مند به همکاری با بسیج دانشجویی ، دعوت به عمل می آید.

♦️لینک بسیج دانشجویی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)واحد خواهران
https://eitaa.com/basij_icqtUni

♦️لینک بسیج دانشجویی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)واحد برادران

https://eitaa.com/esf_icqt