بیانیـــه بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقا دادی در پی محکوم کردن حمله تروریستی کرمان.

🔶 بیانیـــه بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقا دادی در پی محکوم کردن حمله تروریستی کرمان.
#کرمان
#کرمان_تسلیت
#بسیج_دانشجویی_یادگار_امام
🔹 پایگاه بسیج دانشجویی شهید حسین آقادادی ، دانشگاه معارف قرآن و عترت

@paygah_shahidaghadadi