روز جمعه  مورخ 10 مرداد ماه سال 99 آزمون حافظین قرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان با ظرفیت 650 نفر از حافظان در دانشگاه با تمهیدات کامل و اجرای پروتکل های بهداشتی برگزار گردید 

یاد آور می شود نتیجه این آزمون به عنوان پایه ثابت یک مقطع تحصیلی می باشد

روابط عمومی دانشگاه