اولین جلسه دفاعیه پایان‌نامه ارشد رشته تفسیر قرآن مجید بصورت مجازی (آنلاین برخط) در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1399 و براساس ابلاغیه وزارت علوم مبنی بر عدم برگزاری جلسات بصورت حضوری در زمان شیوع بیماری کرونا در دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) برگزار شد.

در این جلسه که با حضور استاد راهنما دکتر شهاب الدین ذوفقاری ، استاد داوردکتر علی بناییان و شرکت معاون محترم پژوهشی و نماینده معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی به صورت مجازی برگزار شد. ارائه دانشجو بصورت آنلاین در فضای مجازی به استماع داوران رسید و پس از دریافت نظرات آن‌ها در این محیط و ارائه نقطه نظرات اساتید حاضر در دانشگاه و بحث و تبادل نظر، با درجه عالی مورد پذیرش قرار گرفت.
معاونت پژوهشی دانشگاه معارف قرآن و عترت