“انقلاب مال همه است. انقلاب یک شط جاری است.” حضرت امام خمینی (ره)

“انقلاب مال همه است. انقلاب یک شط جاری است.” حضرت امام خمینی (ره)
 
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🇮🇷🇮🇷🇮🇷 استادان، دانشجویان و همکاران عزیز دانشگاه معارف قرآن و عترت؛ انقلاب اسلامی را خونبهای هزاران شهید به خون غلطان دانسته و ۲۲ بهمن را جشن ملی
 
ایرانیان و ضمن احترام به همه سلایق فردا در راهپیمایی بزرگ جشن انقلاب حضوری پرشور و مومنانه خواهند داشت.
 
☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸 💠وعده ما شنبه ۲۲ بهمن ماه در میدان امام اصفهان و دیدار از غرفه ۴۸ دانشگاه، جنب مسجد شیخ لطف الله.
 
روابط عمومی دانشگاه»
 
 
شرکت فعالانه فرهنگیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن | خبرگزاری فارس