کارشناس امتحانات و نمرات:

آقای محمد رضائی

03133372020-105


 

برخی از خدمات این بخش، عبارت است از: نظارت بر امتحانات پایان‌ترم و درج نمرات در هر نیمسال تحصیلی، معادل‌سازی دروس و صدور معرفی به استاد.