افتتاح دوره آموزش فراگیرقرآن با حضور علاقه مندان و با عنوان دوره های تابستانه آموزش قرآن

افتتاح دوره آموزش فراگیر
قرآن با حضور علاقه مندان و با عنوان دوره های تابستانه آموزش قرآن با اجرای مجموعه دارالهدی و همکاری دانشگاه در دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان برگزار گردید.

در افتتاح این دوره استاد پیشکسوت قرآنی سید ناصر رضوی در خصوص اهمیت و جایگاه آموزش قرآن سخن گفتند و جناب آقای ابوطالبی قاری و استاد قرآن مسئول قرآن موسسه ثامن الائمه برنامه دوره تابستانه آموزش قرآن را تشریح نمودند.
در ادامه دکتر عابدی معاون فرهنگی دانشگاه ضمن خیر مقدم، به معرفی دانشگاه معارف قرآن و عترت و اهداف قرآنی آن پرداخت.