قابل توجه دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویی  

دانشجویانی که برای بار اول تقاضای وام دارند جهت دریافت وام در سایتhttp://bp.swf.ir (سامانه صندوق رفاه) قسمت پرتال دانشجویی ثبت نام کرده و بعد از اتمام ثبت نام و ذخیره جهت تایید نهایی با قسمت امور مالی دانشگاه داخلی ۲۰۹ تماس حاصل نمایند ، سپس جهت فرآیند ضمانت همراه با یک ضامن دارای فیش حقوقی به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور در نزدکی محل سکونت خود مراجعه و فرم سند تعهد وام دانشجویی را تکمیل و به امور مالی دانشگاه تحویل نمایند

همچنین دانشجویانی که قبلا وام دریافت کرده اند باید با ورود به پرتال دانشجویی درخواست وام شهریه را فعال کنند

لازم به ذکر است مبلغ وام برای دانشجویان کارشناسی یک میلون و پانصد هزار تومان در هر ترم و برای کارشناسی ارشد مبلغ سه میلیون تومان درهرترم تصویب شده که با توجه به شرایط اعتباری بودن مبلغ مصوب برای دانشگاه اولویت با دانشجویانی است که زودتر اقدام به ثبت در سامانه کنند