با توجه به اخذ مجوز رشته حقوق از وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مهر ماه امسال رشته کارشناسی حقوق علاوه بر رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی به رشته های این دانشگاه افزوده شده و برگزار خواهد شد

داوطلبان جهت ثبت نام در این رشته می توانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ثبت نام در دوره کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی مراجعه نموده و یا حضوراً به دانشگاه مراجعه نمایند.