آمادگی برای برگزاری امتحانات به صورت حضوری و یا غیر حضوری

دانشجویان محترم
باسلام ، به استناد نامه شماره ۲/۳۰۲۰۷۶ مورخه ۹۹/۱۲/۲۳ معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات وفن آوری این احتمال وجود دارد که  درمناطق کم خطراز نظر همه گیری کرونا امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزارگردد . بنابراین دانشجویان باید برای برگزاری امتحانات به هرشکل آمادگی کامل داشته باشند تصمیم نهایی متعاقبا وبا هماهنگی با ستاد ملی مقابله باکرونا به اطلاع شما رسانیده خواهد شد
معاونت آموزشی دانشگاه معارف قرآن وعترت