خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ترصین الروابط العلمیه و اکادمیه بین الجامعه الاسلامیه فی نجف الاشرف و جامعه المعارف القرآن و العتره(ع)

فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

جيهاني

آذر ۶, ۱۳۹۷

بازدید خانواده آیه ا… خاتون آبادی از کتابخانه دانشگاه

خانواده محترم آیه ا… خاتون آبادی چهارشنبه مورخ ۳۰ آبانماه ۱۳۹۷ از کتابخانه مرکزی دانشگاه (کتابخانه آیه ا… خاتون آبادی) بازدید نمودند
بهمن ۲, ۱۳۹۶

فرهنگي