قابل توجه دانشجویان محترم
با توجه به مصوبات نظام سلامت در دانشگاه
1- حضور دانشجویان از ورودی دانشگاه بدون ماسک ممنوع است
2- برای امتحانات هیچ گونه امانتی از قبیل موبایل و ساک و سایر وسائل شخصی تحویل گرفته نخواهد شد
3-برگه خود اظهاری سلامت دانشجو در سایت وزارت بهداشت باید همراه باشد با تکمیل فرم https://salamat.gov.ir/login
4-با توجه به تست ورودی روزانه دانشگاه ، دانشجویانی که بیماری زمینه ای یا علائم سرماخوردگی دارند به هیچ وجه حضور نیابند.
روابط عمومی دانشگاه معارف