کارگاه تخصصی نهج البلاغه

سه شنبه ۹ دی ماه
ساعت ۱۴:۰۰

https://webinar.pishgamrayan.com/Join/900926

 

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان خواهر با مسئولین دانشگاه معارف قرآن و عترت
سه شنبه ۱۸ آذر ماه
ساعت ۱۵:۳۰
از طریق کلیک بر روی 

https://webinar.pishgamrayan.com/Join/923063

جلسه با عنوان شکار لحظه ها در بحران کرونا(راهکارهای استفاده از زمان در بحران )
چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۹ تا ۲۰
سخنران:خانم دکتر فاضل یگانه
از طریق کلیک بر روی 

https://webinar.pishgamrayan.com/Join/923063