سخنرانی آقای دکتر علی بنائیان اصفهانی در دانشگاه مالانج اندونزی

سخنرانی آقای دکتر علی بنائیان اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان در دانشگاه مالانج اندونزی
به صورت آنلاین و پخش جهانی و به  زبان عربی