نحوه پذیرش دانشجو
 اين دانشگاه دانشجويان خود را براي دوره‌هاي كارداني، كارشناسي‌پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به شيوه بدون آزمون و براي دوره كارشناسي ارشد از طريق آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور و با «شرايط خاص» پذيرش مي‌نمايد. داوطلبان طبق ضوابطي چون اعتقاد و التزام عملي به دستورات اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و فقه شيعه، رعايت ضوابط پرورشي، مقررات و آيين نامــه‌هاي داخـلــي دانشگاه و اسـتفـاده از حجـاب برتر( چادر) براي خواهران، ثبت نام مي‌نمايند. همچنين محيط هاي آموزشي خواهران و برادران در مقاطع مختلف به صورت مجزا مي‌باشد. براي برادران پذيرفته شده اين دانشگاه، با رعايت مقررات معاونت محترم وظيفه عمومي ناجا، معافيت تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در حال انجام خدمت سربازي نيز از آن ترخيص مي‌گردند. لازم به ذكر است كه به فارغ التحصيلان اين دانشگاه، مدارك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي‌گردد. علاقمـندان براي كسـب اطـلاعـات بيشتر مي‌تـواننـد به نشــاني: اصفـهان- بـزرگـراه شهيـد خـرازي – ابتداي خيـابـان شهيـدان‌غربـي مراجـعه نموده يا با تلفـن واحد پذيرش‌: 33372020 ـ 031 داخلي 105 تماس حاصل نمايند. دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) به تمام مشتاقان فراگيري معارف قرآني خوش‌آمد مي‌گويدكارداني
پذيرش دانشجو در اين مقطع در رشته‌هاي «كارداني تربيت معلم قرآن» و «كارداني علمي كاربردي تربيت مبلغ قرآن كريم» و «بدون آزمون ورودي» انجام مي‌گيرد.
شرايط ثبت‌نام، دارابودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم يا پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد بوده و طول مدت تحصيل در اين دوره‌ها ۲ سال مي‌باشد. كلاسهاي برادران معمولا اواخر هفته و بعدازظهرها برگزار مي‌شود.
زمان ثبت‌نام: در طول سال پذيرش انجام مي‌گردد.
زمان شروع كلاسها: شهريور و بهمن ماه
ميزان شهريه اين دوره‌ها و همچنين ساير شرايط و ضوابط پذيرش توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌گردد. از مهمترين شرايط داشتن سلامت جسماني و رواني است.
رشته هاي مقطع كارداني عبارت است از:
كارداني امور فرهنگي
كارداني تربيت معلم قرآن
كارداني تربيت مبلغ قرآن كريمكارشناسي ناپيوسته
پذيرش دانشجو در اين مقطع در رشته‌هاي «تربيت معلم قرآن»، «تربيت مربي امورتربيتي-گرايش عمومي»، «آموزش ديني و عربي»، «علمي كاربردي مديريت امور فرهنگي»، « علمي كاربردي مديريت تبليغات-گرايش فرهنگي» و «بدون آزمون ورودي» انجام مي‌گيرد. شرايط ثبت‌نام، دارا بودن مدرك كارداني(صرف نظر از نوع رشته و مدرك) يا داشتن مدرك سطح 1 حوزه علميه بوده و طول مدت تحصيل در اين دوره‌ها 2 سال مي‌باشد. كلاسهاي برادران معمولا اواخر هفته و بعدازظهرها برگزار مي‌شود.
زمان ثبت‌نام: در طول سال پذيرش انجام مي‌گردد.
زمان شروع كلاسها: شهريور و بهمن ماه
ميزان شهريه اين دوره‌ها و همچنين ساير شرايط و ضوابط پذيرش توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌گردد. از مهمترين شرايط داشتن سلامت جسماني و رواني است.
رشته هاي مقطع كارشناسي ناپيوسته عبارت است از:
كارشناسي ناپيوسته تربيت معلم قرآن كريم
كارشناسي ناپيوسته مديريت امور فرهنگيكارشناسي
پذيرش دانشجو در اين مقطع در رشته‌هاي كارشناسي پيوسته «علوم قرآن و حديث» (در شش مجموعه اختياري شامل مطالعات قرآن؛ مطالعات حديث؛ تربيت دبير قرآن و حديث؛ تربيت مربي قرآن و حديث؛ فرهنگ و رسانه؛ هنرهاي قرآني)، «معارف اسلامي و علوم تربيتي»، «معارف اسلامي و مديريت»، «معارف اسلامي-تبليغ و ارتباطات»، «فقه و مباني حقوق اسلامي»، «فلسفه و كلام اسلامي»، «زبان و ادبيات عربي» انجام مي‌گيرد. شرايط ثبت‌نام، دارابودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم يا پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد بوده و طول مدت تحصيل در اين دوره‌ها 4 سال مي‌باشد. كلاسهاي برادران معمولا اواخر هفته و بعدازظهرها برگزار مي‌شود.
زمان ثبت‌نام: در طول سال پذيرش انجام مي‌گردد.
زمان شروع كلاسها: شهريور و بهمن ماه
ميزان شهريه اين دوره‌ها و همچنين ساير شرايط و ضوابط پذيرش توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌گردد. از مهمترين شرايط داشتن سلامت جسماني و رواني است.
رشته هاي مقطع كارشناسي عبارت است از:
كارشناسي روانشناسي
كارشناسي مشاوره
كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي مطالعات قرآن)
كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي مطالعات حديث)
كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي تربيت دبير قرآن و حديث)
كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي تربيت مربي قرآن و حديث)
كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي فرهنگ و رسانه)
كارشناسي معارف اسلامي و علوم تربيتي
كارشناسي معارف اسلامي و مديريت
كارشناسي معارف اسلامي-گرايش تبليغ و ارتباطات
كارشناسي فلسفه و كلام اسلامي
كارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي
كارشناسي زبان و ادبيات عربيكارشناسي ارشد
پذيرش دانشجو در اين مقطع از بين فارغ‌‌التحصيلان داراي مدرك كارشناسي معتبر(همه رشته‌ها) يا فارغ‌التحصيلان سطح 2 حوزوي و از طريق آزمون كارشناسي‌ارشد سازمان سنجش آموزش كشور، از بين برادران و خواهران در رشته‌هاي «علوم قرآن و حديث»، «نهج‌البلاغه-گرايش اصول‌الدين و معارف علوي»، «تفسیر و علوم قرآن» و «علوم حدیث- گرایش تفسیر اثری»، «شيعه شناسي-كلام»، «مذاهب اسلامي»، «اخلاق كاربردي» ، «فقه و مبانی حقوق اسلامی» و «روانشناسي اسلامي-گرایش روانشناسی مثبت گرا» پذيرش مي‌نمايد. زمان كلاسهاي خواهران معمولاً ٢ روز اول هفته و كلاسهاي برادران معمولاً در آخر هفته برگزار ميشود. ميزان شهريه اين دوره‌ها و همچنين ساير شرايط و ضوابط پذيرش توسط سازمان محترم سنجش آموزش كشور در دفترچه راهنماي شماره1 و 2 هرسال درج مي‌گردد. از مهمترين اين شرايط داشتن سلامت جسماني و رواني همچنين كسب اجازه‌نامه تحصيل از محل كار براي افراد شاغل در مراكز دولتي مي باشد .
لازم به ذكر است رشته مدرسي مدرسي معارف اسلامي-آشنايي با منابع اسلامي، «ويژه طلاب مرد» داراي سطح٢ حوزه كه قبولي كتبي پايه 10 را داشته باشند، مي باشد.
گروه آزمايشي آزمون: كد 1111 (مجموعه الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآنی)، كد 1113 (مجموعه الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و کلام)، كد 1116(مجموعه فلسفه)، كد 1112 (مجموعه الهيات و معارف اسلامي-فقه و حقوق)، كد 1133(مجموعه روانشناسي) و كد1152 (مجموعه مدرسي معارف اسلامي)
زمان توزيع دفترچه و ثبت‌نام: آذر ماه
زمان برگزاري كنكور: ارديبهشت ماه
زمان اعلام نتايج اوليه و مصاحبه: نيمه دوم خرداد
زمان اعلام نتايج نهايي:نيمه اول شهريور
رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد عبارت است از:
كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث
كارشناسي ارشد علوم حديث- گرايش تفسير اثري
كارشناسي ارشد نهج البلاغه-گرايش اصول الدين و معارف علوي
كارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن
كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي
كارشناسي ارشد روانشناسي اسلامي- گرايش روانشناسي مثبت گرا
كارشناسي ارشد شيعه شناسي-گرايش كلام
كارشناسي ارشد مذاهب اسلامي
كارشناسي ارشد اخلاق كاربردي
منابع آزمون مجموعه الهيات و معارف اسلامي۱۱۱۱(شامل رشته هاي علوم قرآن و حديث، نهج البلاغه، تفسير و علوم قرآن، علوم حديث-تفسير اثري)
منابع آزمون مجموعه الهيات و معارف اسلامي۱۱۱۲(شامل رشته فقه و مباني حقوق اسلامي)
منابع آزمون مجموعه الهيات و معارف اسلامي۱۱۱۳(شامل رشته هاي شيعه شناسي-كلام و مذاهب اسلامي)
منابع آزمون مجموعه فلسفه۱۱۱۶ (شامل رشته اخلاق كاربردي)
منابع آزمون مجموعه روانشناسي۱۱۳۳(شامل رشته روانشناسي اسلامي)