دیدار اعضای هیات رئیسه دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) با مدیر بهزیستی استان اصفهان

اعضای هیات رئیسه دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان یکشنبه ۱۲ اسفند ماه با مدیر بهزیستی استان اصفهان دیدار نمودند. در این دیدار دو جانه پیرامون همایش قرآن و سلامت اجتماعی که در اسفند ماه سال ۹۸ برگزار می گردد و هدف آن به سازی سطح سلامت اجتماعی و ارتباطات عقلانی بر اساس آموزه های قرآنی است تبادل نظر گردید. علاوه بر آن مقرر شد در حیطه موضوعات پایان نامه ای بر اساس واقعیات موجود و چالش ها دانشگاه با بهزیستی همکاری داشته باشد.
ضمن آنکه دانشگاه از مربیان مجرب آن مرکز جهت آموزش مراقبت بر آسیب های اجتماعی برای دانشجویان استفاده نماید.