درگذشت شخصیت مکرم و معظم جناب آقای حاج آقارهگذر(نخچیان )را حضور والد و خاندان شریف ایشان تسلیت می گوییم. شخصیت پارسای خیر اندیشی که در یکی از وقف های پر برکتش که به نام قرآن و اهل بیت انجام داد؛ از آن هدیه نیکو و زمین پر برکت دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان تاسیس شد و تاکنون توانسته است تنها ۱۵ هزار دانشجوی تربیت یافته قرآنی به جامعه تحویل نماید که منبع برکات اند . یقینا روح آن مرحوم از فیوضات تلاوت ها و آموزش های قرآن دانشجویان و استادان بهره مند خواهد شد. خدایش رحمت کند و در جوار خویش و اولیای طاهرینش جای دهد که از شیعیان راست کردار اهل بیت بود.
خدایا بر آن تربت نامدار
به فضلت که باران رحمت ببار
ریاست دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)
دکتر محسن حاج کاظمیان