روز جمعه  مورخ ۱۰ مرداد ماه سال ۹۹ آزمون حافظین قرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان با ظرفیت ۶۵۰ نفر از حافظان در دانشگاه با تمهیدات کامل و اجرای پروتکل های بهداشتی برگزار گردید 

یاد آور می شود نتیجه این آزمون به عنوان پایه ثابت یک مقطع تحصیلی می باشد

روابط عمومی دانشگاه