بازدید خانواده آیه ا… خاتون آبادی از کتابخانه دانشگاه

بازدید آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه محترم شهر اصفهان از دانشگاه
آذر ۳, ۱۳۹۷
سخنرانی آقای دکترمحسن نصر پیرامون اقتصاد مقاومتی
آذر ۶, ۱۳۹۷

خانواده محترم آیه ا… خاتون آبادی چهارشنبه مورخ ۳۰ آبانماه ۱۳۹۷ از کتابخانه مرکزی دانشگاه (کتابخانه آیه ا… خاتون آبادی) بازدید نمودند