اقامه عزای سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (دهه دوم از یازدهم تا بیستم محرم)
با حضو‌ر سخنرانان و مداحان اهل بیت
در حیاط دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان و با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار گردید
روابط عمومی دانشگاه معارف قرآم و عترت