به مناسبت روز شهادت امام رضا(ع) اردوی زیارتی مشهد مقدس جهت دانشجویان برادر از مورخ ۱۴ لغایت ۱۸ آبان ماه برگزار گردید