آذر ۲۸, ۱۳۹۶

کسب رتبه اول

آذر ۲۵, ۱۳۹۶

شهید محسن حججی

آذر ۲۵, ۱۳۹۶

کسب رتبه برتر کشوری