جلسه مشترک برگزارکنندگان همایش ملی شیوه ها و راهکارهای ترویج قرآن کریم در فرهنگ عمومی

جلسه مشترک برگزارکنندگان همایش ملی شیوه ها و راهکارهای ترویج قرآن کریم در فرهنگ عمومی امروز در دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان بر گزار گردید:


اعضای جلسه:

آقای دکتر عابدی، ریاست دانشگاه معارف قرآن و عترت.

آقای دکتر حق شناس، معاون پژوهشی دانشگاه،

آقایان دکتر مجید جعفریان، دبیر علمی همایش

و آقای دکتر طباطبایی دبیر اجرایی همایش