چهارمین سالگرد رحلت موسس فقید دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)