اولین جلسه دور ششم هیئت امنای دانشگاه معارف قران و عترت علیهم السلام اصفهان در تاریخ بیست و دوم شهریور ماه ۱۴۰۰ تشکیل گردید اعضای محترم هیئت امنا به ترتیب حروف الفبا :
۱-حجت‌الاسلام مهدی اژه‌ای( روحانی هیئت امنا دور پنجم)
۲-آقای دکتر تقی اژه ای
۳- آقای حجت الاسلام امینی ( نماینده محترم استاندار)
۴-حجت‌الاسلام علی دیانی( روحانی هیئت امنا دور ششم )
۵-آقای دکتر
شهاب الدین ذوفقاری
۶- حجت الاسلام دکتر شاه نظری (نماینده محترم وزیر)
۷-آقای دکتر اکبر کلاهدوزان
۸- آقای حسن مشکاتی
۹-آقای دکتر اصغر منتظر القائم
۱۰- آقای دکتر محمد نجفی