• رییس دانشکده علوم اسلامی نجف اشرف
    استاد تاریخ دانشگاه کوفه
    با موضوع قرائه الجدیده لموقف اهل الکوفه من نهضه الامام حسین (ع) در تاریخ 9 مهر 97 با حضور پرشور دانشجویان و اساتید در دانشگاه برگزار گردید.
    همچنین تفاهم نامه ای آموزشی پژوهشی بین دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان و الجامعه الاسلامیه فی النجف الاشرف منعقد گردید.