دیدار از معاونت صدای مرکز اصفهان جهت همکاری های دوجانبه در حیطه تولید برنامه های قرآنی و استفاده از ظرفیت صدای مرکز اصفهان

آقای پرورش رئیس صدای مرکز اصفهان بر استفاده از استادان دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)  تاکید نمود و بنا شد همکاری های دو جانبه در جهت نشر معارف اسلامی به شیوه دوجانبه ادامه یابد.