• جلسه مشترک ریاست هیات امنا و استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام حجت الاسلام دکتر میرلوحی و مسئولین دانشگاه معارف قرآن و عترت علیه السلام