دومین جلسه “جشنواره ملی شعر نهج البلاغه” امروز ۲۱ تیر ماه با حضور مدیران محترم اداره ارشاد اسلامی اصفهان و کاشان و موسسات نهج البلاغه شهر اصفهان و نیز رئیس و اساتید دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان به میزبانی دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست ابتدا ریاست دانشگاه به اهمیت این حرکت بزرگ فرهنگی اشاره نمود و جایگاه شعر را در ماندگاری تشیع و معارف علوی حائز اهمیت دانست و آمادگی دانشگاه معارف قرآن و عترت را برای ایجاد کمیته داوری در دانشگاه اعلام نمود.
در ادامه مدیران ارشاد اسلامی و سایر شرکت کنندگان نظرات اصلاحی خود را در زمینه نحوه فراخوان و اجرای جشنواره و نیز کیفی سازی این اقدام بزرگ ملی بیان داشتند.
یاد آور می گردد این جشنواره با محوریت اداره ارشاد اسلامی در بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می گردد.