دانشجويان گرامي می توانند جهت شركت در جلسه پرسش و پاسخ آنلاين با معاونين دانشگاه، از طريق لينك زير و در زمان مشخص به عنوان مهمان وارد جلسه شويد:
http://myelearn.pishgamrayan.com/join/porsesh
آقاي دكترمرادي معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دوشنبه 29 ارديبهشت 11:30صبح
آقاي دكتر عابدي معاون دانشجویی و فرهنگی سه شنبه 30 ارديبهشت 11:30صبح

لذا دانشجویان می توانند پس از باز کردن لینک اعلام شده در زمان اعلام شده نام و نام خانوادگی خود را در قسمت مهمان وارد و ورود را انتخاب تا وارد جلسه شوند👆


دانشگاه معارف قرآن و عترت ع