جلسه مشترک بزرگداشت مقام معلم با حضور میهمانان، مسئولین محترم شهرداری منطقه ۲ در دانشگاه 👇