جلسه تقدیر و اهدا یادبود برگزاری ویژه برنامه بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان در ناحیه بسیج دانشجویی از طرف فرمانده محترم ناحیه