مراسم گرامیداشت روز غدیر با مجری گری وشعرخوانی جناب آقای دکتر عابدی و سخنرانی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ذوفقاری با حضور کلیه کارمندان و اساتید محترم هیئت علمی دانشگاه برگزار گردید