با توجه به برگزار نشدن آموزش حضوری ریاست محترم دانشگاه در دو پیام تصویری جداگانه ضمن بیان نکته ها و ضرورت های آموزشی و تذکرات لازم به دانشجویان و اساتید روز استاد را تبریک گفته و توصیه های معنوی به مناسبت ماه مبارک رمضان به دانشجویان نمودند