جلسه هم اندیشی کار آفرینی فرهنگی با حضور کار آفرینان مطرح و مسئولان و دانشجویان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه برگزار گردید