حديث روز [
امام كاظم ( ع ) : خداوند عزوجل شراب را به خاطر نامش حرام نكرده بلكه به خاطر عاقبتش حرام فرموده وهر چه پيامد هاي شراب را داشته باشد نيز (در حكم ) شراب است كافي ج6ص614
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اخبار دانشگاه
اطلاعیه ها
كلاس هاي فوق برنامه

اطلاعيه زمان بندي كلاس هاي فوق برنامه دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) در تابستان 96

 

پژوهش

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-4

 

لینک هاي مفيد
سامانه های دانشگاه

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031