حديث روز [
امام صادق ( ع ) : دوستت را فقط بر اسراري مطلع كن كه اگر دشمنت از آن آگاه مي شد براي تو ضرري نداشت چرا كه دوست هم گاهي دشمن مي شود بحارالانوار ج 75 ص 291
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اخبار دانشگاه
اطلاعیه ها
مجموعه سوالات ماه رمضان

پرسش روز جمعه برابر با پنجم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز اول ماه مبارك رمضان برابر با ششم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز دوم ماه مبارك رمضان برابر با هفتم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز سوم ماه مبارك رمضان برابر با هشتم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز چهارم ماه مبارك رمضان برابر با نهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز پنجم ماه مبارك رمضان برابر با دهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز ششم ماه مبارك رمضان برابر با يازدهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز هفتم ماه مبارك رمضان برابر با دوازدهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز هشتم ماه مبارك رمضان برابر با سيزدهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز دهم ماه مبارك رمضان برابر با پانزدهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز يازدهم ماه مبارك رمضان برابر با شانزدهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز دوازدهم ماه مبارك رمضان برابر با هفدهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز سیزدهم ماه مبارک رمضان برابر با هجدهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز چهاردهم ماه مبارک رمضان برابر با نوزدهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز پانزدهم ماه مبارك رمضان برابر با بيستم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز شانزدهم ماه مبارك رمضان برابر با بيست و يكم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز هفدهم ماه مبارک رمضان برابر با بیست و دوم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز هجدهم ماه مبارک رمضان برابر با بیست و سوم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز نوزدهم ماه مبارك رمضان برابر با بيست و چهارم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز بيستم ماه مبارك رمضان برابر با بيست و پنجم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز بيست و يكم ماه مبارك رمضان برابر با بيست و ششم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز بيست و دوم ماه مبارك رمضان برابر با بيست و هفتم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان برابر با بيست و هشتم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز بيست و چهارم ماه مبارك رمضان برابر با بيست و نهم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز بيست و پنجم ماه مبارك رمضان برابر با سي ام خرداد ماه نود و شش

پرسش روز بيست و ششم ماه مبارك رمضان برابر با سي و يكم خرداد ماه نود و شش

پرسش روز بيست و هفتم ماه مبارك رمضان برابر با يكم تير ماه نود و شش

پرسش روز بيست و هشتم ماه مبارك رمضان برابر با دوم تير ماه نود و شش

 

 

پژوهش

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-4

 

لینک هاي مفيد
سامانه های دانشگاه

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031