حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : واي بر كساني از امت من كه به جاي خدا حكم مي كنند، همانا كه مي گويند فلاني در بهشت است و ديگري در دوزخ كنزالعمال ح7902
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اخبار دانشگاه
اطلاعیه ها
پژوهش

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-4

 

لینک هاي مفيد
سامانه های دانشگاه

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031