حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : هركه به بدعتي(مانند نماز تراويح) عمل كند شيطان اورا با عبادت تنها گذاشته واو را به خشوع و گريه مي اندازد بحارالانوارج69ص216
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031