حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : در معراج پيامبراكرم به خداوند عرضه داشت : پروردگارا ثمره ي گرسنگي چيست ؟ فرمود : حكمت و نگه داشتن قلب و قرب به من و حزني دائم و زندگي سبكبار بين مردم و حقگويي و اهميتي نمي دهد در سختي زندگي مي كند يا در آساني مستدرك الوسايل ج 2 ص 218
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
پروژه كارشناسي

براي انتخاب هر مورد كافي است بر روي آن كليك نماييد :

اساتید راهنمای پروژه کارشناسی

فهرست موضوعات پروژه تحقيقاتي اخذ شده

پروژه تحقيقاتي - كارشناسي - آيين نامه اجرايي

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031