حديث روز [
امام علي ( ع ) : پيامبر اكرم (ص) چيزي را بر نماز مقدم نمي داشت وچون وقت نماز مي رسيد گويي نه خانواده اي مي شناسد ونه رفيق شفيقي مجموعه ورام ج2 ص78
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
پروژه كارشناسي

براي انتخاب هر مورد كافي است بر روي آن كليك نماييد :

اساتید راهنمای پروژه کارشناسی

فهرست موضوعات پروژه تحقيقاتي اخذ شده

پروژه تحقيقاتي - كارشناسي - آيين نامه اجرايي

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031