حديث روز [
امام حسين (ع) : هر كه خشنودي خدا را بطلبد هر چند به قيمت خشم مردم، خداوند اورااز مردم بي نياز مي كند و هر كه رضايت مردم را با ناخشنودي خدا طلب كند خداوند اورا به مردم وا مي گذارد مستدرك الوسائل ج12 ص209
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031