حديث روز [
امام علي ( ع ) : حق به واسطه اشخاص شناخته نمي شود،خود حق را بشناس پيروان آن را خواهي شناخت روضه الواعظين ج1ص3
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
راهنماي تدوين و شرايط پذيزش مقاله نگارش یافته توسط مدير ارشد 385
مجله علمی تخصصی شماره یک نگارش یافته توسط مدير ارشد 1723

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031