حديث روز [
امام علي ( ع ) : هر كه اطمينان داشته باشد آنچه خدا برايش مقدر كرده ازاو فوت نمي شود دلش آرام مي گيرد غررالحكم ص10
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
راهنماي تدوين و شرايط پذيزش مقاله نگارش یافته توسط مدير ارشد 204
مجله علمی تخصصی شماره یک نگارش یافته توسط مدير ارشد 1564

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031