حديث روز [
امام صادق ( ع ) : به مسجد برويد، چرا كه مساجد خانه هاي خدا در زمين هستند وهر كه با وضو وارد آنها شود خداوند اورا از گناهانش پاك كرده از زيارت كنندگان خدا نوشته مي شود وسائل الشيعه ج1 ص280
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031